Sticky Post

Doanh nghiệp phải cạnh tranh như thế nào?

Một điều tất yếu khi bạn tham gia vào thị trường, bất kể thị trường nào, là sự cạnh tranh. Chúng ta nghe về nó khá nhiều, nhưng đáng tiếc, phần lớn các chủ doanh nghiệp (trong đó bao gồm có chúng tôi) thường không

Sticky Post

Bạn trẻ à, tự tin lên

Tôi cảm thấy thế hệ trẻ đang sống trong mời thời kỳ khủng hoảng về lòng tự tin. Dường như tất cả những thứ ám chỉ ngược lại – như những bức selfie nghìn like, những chu trình trang điểm hàng giờ đồng hồ và

Địa ngục hay niết bàn?

Hôm nay tôi đọc được một đoạn rất hay: Bồ đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức bồ đề Nếu ai nói có bề đề tủ chứng, thì nên biết người ấy là hạng tăng thượng mạn Đoạn này ám chỉ Bồ tát chẳng qua