Marketing

Dân tộc tính

Nặng gánh – Nhẹ gánh

Cuộc đời chúng ta là một chuỗi những ngày gánh dưới nắng chói chang. Chúng ta tỉnh dậy, mang trên mình nỗi buồn của ngày hôm qua, nỗi lo cho ngày mai, những sai lầm quá khứ và sự sỡ hãi với tương lai bất

Chúng ta mọi rợ tới đâu?

Năm 6 tuổi lần đầu khái niệm “mọi rợ” rơi vào vốn từ vựng, và tầm nhận thức nhỏ nhoi của tôi. Khi tôi đang cho bồ câu ăn ở quảng trường Vaclav, một bà già người Tiệp gào lên “Cút về Trung Quốc đi