Monthly Archives: October 2014

[Dân tộc tính] Nhã

Trên đường Kim Mã hôm nay có  một đám hỉ rất to làm giữa đường. Trước mặt mình có 3 người đang đi sát vạch đèn đỏ, một Lead, một SH, một Spacy họ vừa đi chậm rề rề vừa ngắm đám cưới. Rất nhã

Thuyết Lãnh đạo (và) cục cứt

Vâng. Dùng chữ phân nó lịch sự hơn nhưng vì giữ đúng ngôn từ người kể sử dụng nên đành dùng mỹ từ cục cứt. Người viết không đảm bảo tính chân thực của câu chuyện sau: Sáng nay, tại một quán cafe (đang giảm

The best part about not being the best

You have probably seen some memes, parody and 9GAG videos – the most popular stereotype about Asian parents is that they are Nazis about pushing their kids to the very top – and this is a very literal and definite “top” by the way, not