Monthly Archives: February 2015

COO là gì?

Trong mấy tháng qua, tôi có cơ hội tham gia công tác tái cấu trúc một doanh nghiệp ở Hà Nội. Và phải nói cuộc họp kéo dài nhất (dù nói chung, họp lúc nào cũng dài) là về vấn đề của COO. Chúng tôi

Sếp “xịn” Vs. Sếp “lởm

Truyền hình, phim ảnh toàn dựa trên những câu chuyện về các giám đốc trẻ, con nhà tài phiệt – họ giàu có, họ thành công và dường như họ sinh ra đã được hít thứ không khí thần kỳ của sự may mắn khiến họ

“We are what we repeatedly do”

Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny.       (247)