“Một người liêm chính mà không có hiểu biết thì chỉ là kẻ yếu đuối và vô dụng, một người có hiểu biết mà không liêm chính thì chỉ là kẻ nguy hiểm và đáng sợ.” Samuel Johnson

(41)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *