All posts by Nikki Nguyen

The day the American Dream died

Years ago, when Obama was elected for the first time, I put a status on Facebook on how people (non-Americans) who don’t get to vote can have such strong emotions towards something that doesn’t fall into their jurisdiction. Today, I feel less shame about feeling

Viết

Ở công ty chúng tôi có một văn hoá là hàng tuần giám đốc các công ty trong cùng tập đoàn sẽ ngồi lại với nhau và thảo luận các vấn đề mỗi cá nhân gặp phải, các ý tưởng về việc xây dựng tổ

Mạng Xã Hội – những ngày đầu

Ngày nay, từ trẻ con cấp 2 đến các cụ già mắt tèm nhèm, ai ai cũng “lên phây”. Dường như cả xã hội hiện đại có thể sống thiếu cơm nhưng không sống thiếu nổi Wifi và facebook. Nhưng thực ra có bao nhiêu