All posts by Nikki Nguyen

3 thói quen để dậy sớm hơn hàng ngày

Bạn có biết người nào đó mà ngày nào họ cũng thức dậy được từ rất sớm không? Dường như họ mở mắt ra và ngay lập tức mọi bộ phận trên người bật dậy như một cỗ máy sẵn sàng chiến đấu với thế

The day the American Dream died

Years ago, when Obama was elected for the first time, I put a status on Facebook on how people (non-Americans) who don’t get to vote can have such strong emotions towards something that doesn’t fall into their jurisdiction. Today, I feel less shame about feeling

Viết

Ở công ty chúng tôi có một văn hoá là hàng tuần giám đốc các công ty trong cùng tập đoàn sẽ ngồi lại với nhau và thảo luận các vấn đề mỗi cá nhân gặp phải, các ý tưởng về việc xây dựng tổ