Category Archives: Dân tộc tính

[Dân tộc tính] Nhã

Trên đường Kim Mã hôm nay có  một đám hỉ rất to làm giữa đường. Trước mặt mình có 3 người đang đi sát vạch đèn đỏ, một Lead, một SH, một Spacy họ vừa đi chậm rề rề vừa ngắm đám cưới. Rất nhã