Category Archives: Phát triển bản thân

[Đọc] Văn hóa đọc Việt Nam

  Doanh nhân và đọc Khi mới đi làm tôi may mắn được thu nhận bởi những người lãnh đạo, người thầy cực giỏi trong làng kinh doanh. Trong vài năm đó, tôi cố gắng nghiên cứu điều gì khiến họ đặc biệt giỏi trong

Sơ lược về “Brainstorming”

Làm việc tại một công ty sáng tạo, chúng tôi thường sử dụng phương pháp “brainstorming” để tìm ý tưởng mới. Tuy nhiên, khi mới đưa ra yêu cầu này, tôi thường gặp phải những cặp mắt cơ ngác hoặc thái độ tự tin quá