Get Better Everyday

Chúng ta không được quyền lựa chọn được sinh ra, mất đi nhưng trong khoảng trống giữa hai điểm đó, ta được toàn quyền chọn cách sống mỗi ngày. Hãy sống sao cho mỗi hơi thở , mỗi phút giây ở giữa có được ngập tràn niềm vui, thành tựu và cải tiến không ngừng.

(0)