Leadership

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tinh thần lãnh đạo cao nhất là tự quản mình, rồi mới tới dẫn dắt người khác, hoặc điều hành một tổ chức. Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo? Làm sao để trở thành lãnh đạo? Đó là những câu hỏi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

(0)