The art of Thinking

Chúng ta biết nghĩ từ khi sinh ra, lớn lên, lúc thức, lúc ngủ và suy nghĩ chỉ tắt đi khi ta trút hơi thở cuối cùng. Bạn là thứ bạn nghĩ. Hãy học nghĩ sao cho tâm hồn phong phú, tích cực, nghĩ nhanh, nghĩ giỏi, nghĩ tốt.

(0)