Archives

Nặng gánh – Nhẹ gánh

Cuộc đời chúng ta là một chuỗi những ngày gánh dưới nắng chói chang. Chúng ta tỉnh dậy, mang trên mình nỗi buồn của ngày hôm qua, nỗi lo cho ngày mai, những sai lầm quá khứ và sự sỡ hãi với tương lai bất

“We are what we repeatedly do”

Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny.       (246)