Monthly Archives: June 2017

Chúng ta mọi rợ tới đâu?

Năm 6 tuổi lần đầu khái niệm “mọi rợ” rơi vào vốn từ vựng, và tầm nhận thức nhỏ nhoi của tôi. Khi tôi đang cho bồ câu ăn ở quảng trường Vaclav, một bà già người Tiệp gào lên “Cút về Trung Quốc đi