“Tuổi trẻ là một điều quá quý giá để lãng phí nó vào tụi trẻ”

 “Youth is a wonderful thing.  What a crime to waste it on children!”

George Bernard Shaw’

Năm 23 tuổi tôi đi làm và tự phong cho mình cái chức “không phải trẻ con”, từ năm đó trở đi, bất kể là sinh nhật lần thứ mấy tôi đều trả lời mình mới 23 tuổi, năm nay 30 tuổi mới nhận ra mình hoá ra đã lên chức “‘người nhớn” từ lâu. Tuổi trẻ là một điều kỳ kục, nó vô dụng trong tay người trẻ, là khát khao trong mắt người già, nó là tài sản quý giá nhất khi ta còn vô sản, nó luôn chơi trốn tìm với trưởng thành – lúc có quá nhiều thời gian và cơ hội thì ta tìm kiếm kinh nghiệm, nhưng một khi kinh nghiệm dắt đầy thắt lưng rồi thì lại thèm khát có tuổi trẻ. Kỳ cục quá phải không?

(154)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *