Category Archives: Uncategorized

Dọn dẹp lại cuộc sống

Khi còn nhỏ Phụ thân đại nhân tuyên bố hùng hồn Chỉ cần con học thật giỏi thì đời này không bao giờ bố bắt con làm việc nhà. Từ khi nhận được Thượng phương bảo kiếm này thì tôi không còn làm gì ngoài

No Thumbnail

The day the American Dream died

Years ago, when Obama was elected for the first time, I put a status on Facebook on how people (non-Americans) who don’t get to vote can have such strong emotions towards something that doesn’t fall into their jurisdiction. Today, I feel less shame about feeling

No Thumbnail

Nhiều khi nói ‘không’ lại ra kết quả ‘có’

Trong tuần vừa rồi văn phòng chúng tôi trải qua một hiện tượng kỳ quặc nhất từ trước tới nay. Mỗi năm chúng tôi nhận được hàng ngàn hồ sơ xin vào chương trình thực tập/ đào tạo do tôi khởi xướng cách đây 5

Mạng Xã Hội – những ngày đầu

Ngày nay, từ trẻ con cấp 2 đến các cụ già mắt tèm nhèm, ai ai cũng “lên phây”. Dường như cả xã hội hiện đại có thể sống thiếu cơm nhưng không sống thiếu nổi Wifi và facebook. Nhưng thực ra có bao nhiêu