Địa ngục hay niết bàn?

Hôm nay tôi đọc được một đoạn rất hay: Bồ đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức bồ đề Nếu ai nói có bề đề tủ chứng, thì nên biết người ấy là hạng tăng thượng mạn Đoạn này ám chỉ Bồ tát chẳng qua

Dọn dẹp lại cuộc sống

Khi còn nhỏ Phụ thân đại nhân tuyên bố hùng hồn Chỉ cần con học thật giỏi thì đời này không bao giờ bố bắt con làm việc nhà. Từ khi nhận được Thượng phương bảo kiếm này thì tôi không còn làm gì ngoài